clarke esser

Onderstroom


Begeleiden van stroperige veranderprocessen
Bij veranderingen beweeg je je van de huidige situatie door middel van geplande stappen naar de wenselijke situatie. Bij transitie spreek je over de psychologische processen van managers en medewerkers tijdens die verandering. Deze bevinden zich meestal in de onderstroom, onder de oppervlakte. Deze onderstroom is niet rationeel en niet makkelijk grijpbaar maar wordt zichtbaar in gedrag van de medewerkers. Er ontstaat een stroperige proces.

Herkent u de volgende situaties?


Het management is als eerste aan zet. Bewustzijn van en inzicht in de complexiteit van veranderprocessen en de psychologische processen bij de werkers zijn van belang.
Hoe kun je als manager jouw medewerkers ondersteunen in tijden van verandering en oog hebben voor weerstand gedrag en negatieve gevoelens? Wanneer je de organisatie ziet als een bus die van koers verandert:  Hoe kan leidinggevende de lus in de bus zijn die houvast biedt aan de medewerkers tijdens deze moeilijke busrit. Hoe hou je je team bij elkaar in deze onzekere periode en zorg je dat ze hun energie in hun werk blijven steken? 
Mensen willen best veranderen, ze willen liever niet verliezen en dingen kwijt raken. Dat roept weerstand op, immers ‘verlies gaat voor de winst’. Eerst kijken we naar wat ieder kwijtraakt en de gevoelens en betekenissen die daarmee gepaard gaan. Wanneer je verlies erkent, komt er ruimte voor de toekomstige situatie. Medewerkers focussen zich op hele concrete zaken waar zij invloed op uit kunnen oefenen. Daarin nemen ze zelf weer de regie. Op deze manier kunnen zij hun deskundigheid en professionaliteit in zetten voor de huidige en toekomstige organisatie.

Kennis en toepassing van verschillende theorieën kunnen helpen een negatieve onderstroom vóór te zijn of situaties te herkennen en hier juist mee om te gaan.
Andere wetenschappen zijn hierin behulpzaam en zijn ook op organisaties van toepassing, zoals verlieskunde, weerstand gedrag, psychodynamische processen en de pedagogiek van het verwaarloosde kind.


Meer informatie over begeleiding van stroperige processen?  
Mail of bel Evelien Esser 0653402818

Meer informatie over de Workshop onderstroom