clarke esser

Individueel:  1 op 1 sessies


Het specifieke aan individuele coaching is dat de persoon echt stil staat bij haar/zijn eigen proces als mens binnen haar/zijn functie.
Vooraf vindt een vrijblijvend oriëntatie gesprek plaats. Hierin wordt de vraag van de coachee verhelderd en Clarke & Esser geven aan of zij de coachee wat te bieden heeft.
Vervolgens worden leerdoelen geformuleerd en afspraken gemaakt over het aantal gesprekken.

Clarke & Esser gebruikt een breed scala van methodieken en invalshoeken om de coachee te begeleiden, afhankelijk van de vraag. Hoofd, hart en handen wordt aangesproken.
Clarke & Esser is gespecialiseerd in ontwikkeling binnen nieuwe functies, vastgelopen processen ophelderen en keuzes durven maken, stress gerelateerde vragen.
Zowel reflecteren, analyseren en experimenteren komen aan bod zodat je het in de praktijk kunt toepassen.
 

Enkele voorbeelden:

Man (46) hoofd van een afdeling bij een grote gemeente.
Hij wil enerzijds een sparringpartner om te reflecteren op eigen functioneren en te oefenen in coachend leiderschap. Daarnaast wil hij zaken veranderen binnen zijn afdeling, passend bij zijn eigen visie op samenwerken en klantgericht zijn.

Vrouw (50) werkt als enige vrouw in het managementteam van een grote organisatie.
Zij wil zo leren communiceren dat de mannen in haar omgeving naar haar luisteren en haar serieus nemen. Clarke & Esser leert haar strategisch denken en handelen. De verschillen tussen de communicatiestijlen van mannen en vrouwen worden helder gemaakt. Deze cliënt krijgt hierdoor meer controle over haar eigen manier van communiceren. Zo leert zij om effectiever met haar collega's te kunnen samenwerken.

 

Voor informatie: mail of bel 0653402818