clarke esser

Kleine groepjes: coaching en support


Van grotere organisaties krijgen wij de vraag om twee of drie beginnende managers te coachen.  Zij zoeken een sparringpartner om hun doelstellingen en strategieën te verhelderen. Zo voorkomen zij dat zij ingezogen raken in de organisatie en zich laat leiden door de waan van de dag.  In de gesprekken nemen zij letterlijk even afstand en wordt er een appèl gedaan op hun visie en de grote lijnen. Dit helpt hen de juiste stappen te nemen. Voordeel van deze aanpak is dat zij van elkaar leren en hun organisatie vanuit verschillende kanten bezien. Er ontstaat verbondenheid onderling wat een basis vormt voor steun en netwerk.
 

Voorbeeld:
 
Een teamleider en twee senioren van een welzijnsorganisatie.
Zij willen werken vanuit een gezamenlijke visie en hun taken en verantwoordelijkheden verhelderen. Ze komen met een voorbeeld van een lastige situatie uit hun praktijk die hen veel energie en aandacht kostte.
Om naar een oplossing te komen tillen we het eerst op naar het niveau van de leiding.
De ladder als metafoor: onder aan de ladder, in de praktijk gebeurt er iets, vervolgens bestijgen we de ladder en bekijken we het probleem vanuit de visie van de leidinggevende en de organisatie. Vanuit die visie dalen we de ladder af en weten de coachee’s hoe te handelen. Dit voorkomt ingezogen raken in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie over coaching?
Mail of bel 0653402818