clarke esser

Nieuws

Open aanspreek cultuur en leiderschap

Een open cultuur, wie wil nou niet dat leidinggevenden en medewerkers onderling zaken bespreken die van belang zijn; dat ieder zich aan afspraken houdt, haar verantwoording neemt, de sfeer goed houdt en ieder zich blijft ontwikkelen?

Vorige week heb ik aan bestuurders/directeuren van kinderopvang organisaties een interactieve lezing over dit onderwerp gegeven.

Aan de hand van 7 rake tekeningen nam ik de deelnemers  mee in verschillende facetten van aanspreken en de rol van de leider daarin. Om te inspireren en de deelnemers zelf aan het werk te zetten, waardoor hun gesprekken onderling zich verdiepten en zij elkaar beter/anders leerden kennen.

Daarnaast werden zij als leidinggevende en als mens  gevraagd waar zij moed voor nodig hebben. Wat blijkt? Aanspreken face to face is voor de een soms best lastig, en bij de ander juist naar collega’s uit je eigen team. Niets menselijks is ons vreemd.

Genoeg redenen om niet aan te spreken: het kost tijd, of je bent bang om de ander te kwetsen, de relatie te verliezen, en laten we wel wezen: wie vindt het nou leuk om slecht/lastig nieuws te vertellen?

En toch is de leider de gene die het goede voorbeeld geeft.  Die zo moedig is om misstanden in de organisatie aan te pakken en te bespreken. Het is de leider die kijkt naar de bovenstroom, maar vooral ook naar wat er onder de oppervlakte in de onderstroom zich afspeelt.

Kunnen we niet zorgen dat we zaken met elkaar bespreken in plaats van aanspreken? Dat is de kern van een open aanspreek cultuur, dat het van ‘aanspreken’ niet eens hoeft te komen. Waar het gewoon wordt om feedback op te halen en te geven, waar het gewoon is dat mensen zich  verbonden voelen met elkaar. Hoe organiseer je dat als leider vanuit een drukke agenda en op afstand van je werkers?

Kortom een workshop om een halve of hele dag mee aan de slag te gaan. Een moment om stil te staan bij je zelf als leider, en bij je team als management, om inspiratie te krijgen, opdrachten en oefeningen te doen en tips te horen waar je direct mee aan de slag kunt.

Ik ben van een open aanspreek cultuur!

 

Meer informatie?

Evelien Esser   tel: 06 53402818

Mail naar: esser@clarke-esser.nl