clarke esser

Leiderschap, trajecten voor (midden)managers


‘De middenmanager is meer dan het doorgeefluik van boven naar beneden en andersom.’

Wat komen wij tegen in zorg, welzijn en onderwijs organisaties?
Het werk van de middenmanager is boeiend wanneer zij/hij in het spanningsveld tussen boven en beneden kan acteren en weet wat zij/hij zelf van belang vindt.
Door organisatie ontwikkelingen hebben de middenmanagers een andere rol gekregen, veelal is de ‘span of support’ groter geworden. Er moet meer gebeuren in minder tijd. Dat vraagt een andere manier van leiding geven.
Er ontstaat een grote verscheidenheid tussen de middenmanagers en de behoefte aan efficiëntie en eenduidigheid naar de medewerkers toe om het organisatie belang te dienen.
De middenmanager is meer dan het doorgeefluik van boven naar beneden en andersom. Stilstaan bij eigen rol, bij eigen visie op leidinggeven en bij het draaiend houden van een team vraagt van de middenmanager eigenheid. Wie ben je, wat heb je in huis en waar wil je heen? Hoe geef je vorm aan jouw ideeën binnen het krachtenveld van de organisatie zonder speelbal te worden?

Wij zien dat directie en middenmanagers behoefte hebben aan en gebaat zijn bij:


Herkenbaar?

Wat doen wij?
Wij  brengen met onze trajecten mensen zowel zakelijk als persoonlijk in beweging en weten hen te raken en toe te rusten. Het resultaat is dat zij plezier en energie hebben in hun werk, lerend zijn en zich verbonden voelen met hun directe middenmanagement collega’s.

Wat levert het op?
In onze trajecten geven wij expliciet aandacht aan zowel zakelijk als persoonlijk leiderschap. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De leider is als mens het instrument om vanuit de visie en doelen van de organisatie leiding te geven.


Effecten van dit traject:
Middenmanagers zijn zich bewuster van hun rollen leider, manager en coach, en kunnen deze beter vorm geven, bijvoorbeeld in de wijze van verantwoordelijkheid nemen, bewust faciliteren en organiseren van de werkzaamheden. Zij krijgen een betere balans tussen afstand en nabijheid, invloed nemen en pakken, en tussen persoonlijk en functioneel belang.

Evelien Esser, trainer, put uit 15 jaar lange ervaring als trainer van middenmanagers bij de Master Managementopleiding en bij verschillende grote organisaties.
Waar mogelijk werkt zij samen met deskundige trainers uit haar netwerk.

Wat houdt de training in?
De training wordt op maat en in company aangeboden. In nauwe samenwerking met de opdracht gevers en deelnemers wordt een programma samengesteld. Afhankelijk van de leervragen en de wensen van de middenmanagers en de ontwikkeling van de organisatie, wordt een programma samengesteld.

Voor wie?
De training is bestemd voor organisaties die het belangrijk vinden dat het middenmanagement in positie is en die zichzelf verder willen scholen in hun vak. Voor middenmanagers die via training en coaching naar hun handelen in de praktijk willen kijken en willen oefenen in hun leiderschapsvaardigheden.

Informatie
Wilt u informatie over leiderschapstrajecten? Klik hier. Of stuur een mail naar Evelien Esser.

Reactie van Directeur van grote zorg organisatie:

“Het traject heeft merkbaar geleid tot meer contact onderling, elkaar raadplegen, meer afstemming en steun binnen de groep middenmanagers. Zelfverzekerde middenmanagers die constructiever zijn gaan meedenken en zich proactiever opstellen t.o.v. organisatiebeleid.”
 

Reacties van middenmanagers op de vraag: “Wat heeft dit traject de organisatie en jou zelf gebracht?”
  • Verantwoordelijke, kritische, zelfbewuste middenmanagers.
  • Professioneler werken, werken vanuit het collectief, plezier, eenduidigheid, toekomstvisie.
  • Betrokken en proactieve managers die doen wat van hun positie en rol verwacht mag worden.
  • We zijn als middenmanagement meer een collectief, en sterker geworden, waardoor we meer daadkracht en lef kunnen tonen, verbinding met het MT is verbeterd.
  • managers die in the lead zijn, continue oog te hebben voor ontwikkeling naar zelfstandigheid zowel voor klanten als medewerkers.
  • Meer professionaliteit door resultaat gerichter te werken. Doel voor ogen.
  • Het lef om de belemmeringen in mij los te laten, zodat ik durf te laten zien wat ik werkelijk in mijn mars heb.
  • Ik leerde met een kritische heldere blik naar mijn eigen leiderschap kijken.
  • Bewustwording, werkplezier, zicht op de toekomst, gezonde zakelijkheid.
  • Vertrouwen in de ander en mezelf. Ik heb mezelf beter leren kennen en neem meer regie over mijn eigen werk en handelen.

Evelien Esser, trainer, put uit 15 jaar lange ervaring als trainer van middenmanagers bij de Master Managementopleiding en bij verschillende grote organisaties. Waar mogelijk werkt zij samen met deskundige trainers uit haar netwerk.

Wat houdt de training in?
De training wordt op maat en in company aangeboden. In nauwe samenwerking met de opdracht gevers en deelnemers wordt een programma samengesteld. Afhankelijk van de leervragen en de wensen van de middenmanagers en de ontwikkeling van de organisatie, wordt een programma samengesteld.

Voor wie?
De training is bestemd voor organisaties die het belangrijk vinden dat het middenmanagement in positie is en die zichzelf verder willen scholen in hun vak. Voor middenmanagers die via training en coaching naar hun handelen in de praktijk willen kijken en willen oefenen in hun leiderschapsvaardigheden.

Informatie
Wilt u informatie over leiderschapstrajecten? Klik hier. Of stuur een mail naar Evelien Esser