clarke esser

Workshop: Onderstroom bij organisatieverandering


Veranderingen in organisaties gaan met horten en stoten. Alles wat zichtbaar boven de oppervlakte zich afspeelt, zoals structuur en werkprocessen worden gezien en aangepakt.
De onderstroom gaat over dat wat onder de oppervlakte gebeurt, dat wat je wel voelt maar niet kunt ‘vastpakken’ maar wel degelijk werking heeft. bv. Ja zeggen en nee doen; tijdens de vergadering is het stil en in de wandelgang wordt geroddeld; medewerkers trekken zich terug of worden knorrig. Hoe kan je ‘grip’ krijgen op processen onder de oppervlakte? Juist het krijgen van nieuwe inzichten en handvaten hiermee om te gaan en het kunnen beschouwen hoe ieder zelf omgaat met veranderingen, is de kracht van deze workshop.

In deze workshop van een dagdeel krijg je kennis van deze irrationele onderstroom processen bij organisatie veranderingen en ga je het ook aan den lijve ervaren.  Eigen ervaringen van de deelnemers worden vanuit de bril van de onderstroom bekeken en besproken. Vervolgens worden handvaten aangereikt hoe je zelf, je collega's en de teams door veranderingen kunt loodsen.
Vanuit verschillende theorieën bekijken we hoe de onderstroom zijn werking heeft.
Stel je de organisatie voor als een bus met medewerkers. Bij een grote verandering wijzigt de chauffeur van koers, moeten mensen in de bus herschikken en krijgen ze andere taken. Mensen reageren daar verschillend op, schrikken, weten niet of ze nog mee kunnen en zoeken naar houvast. Ze grijpen naar de lus in de bus, zodat ze niet vallen of ze bedenken een eigen oplossing. Wat hebben de medewerkers nodig om mee te kunnen en hoe kan de manager een goede lus in de bus zijn voor zijn/haar medewerkers? En wat als dit de zoveelste verandering is zodat de medewerkers murw worden?
Met de bril van uit verlieskunde, Weerstandgedrag en Pedagogiek van het verwaarloosde kind kijken we naar effect van veranderingen op werkers.

Hoe kan je ermee verder?
De informatie en de oefeningen in deze workshop geven veel herkenning bij de deelnemers van de processen binnen hun eigen organisatie. Deelnemers kunnen het gedrag van henzelf en andere medewerkers beter begrijpen en krijgen inzicht en handvaten hoe dit te gedrag te beïnvloeden.
Reactie van één van de deelnemers (Clustermanager Zorg): " De workshop behandelde een zeer herkenbaar onderwerp en sloot voor mij goed aan bij waar ik mee bezig was. Bewust stil gezet worden en collegiaal met elkaar over weerstanden in gesprek".

Voor wie?
De workshop is ontwikkeld voor, managementteams en middenmanagers, HR adviseurs /of groepen medewerkers die in een veranderproces zitten.

Informatie
Wilt u informatie over begeleiding en advies in het bewust worden en omgaan met de onderstroom in het veranderproces? Klik hier. Of mail Evelien Esser
 

Reacties van deelnemers clustermanager

‘Een toppertje. de informatie, de inzichten (vooral onder de waterlijn) zijn heel bruikbaar in de processen waarin je zelf, je medewerker of je cliënt zich bevindt. wat gebeurt er, wat is dominant (emotie en zichtbare gedrag) wat kan je doen om hierin ondersteunend te zijn.

‘Deelnemer (Manager): "De workshop is informatief, herkenbaar, duidelijk en op positieve manier gebracht. De herkenbaarheid en de praktische handvatten/tips die geboden werden: je kunt er direct mee aan de slag".

Bij deze workshop kun  je theorie en praktijk in eigen werk combineren. De fasen die mensen doormaken bij verlies of verandering en hoe je daar vanuit HRM ondersteuning in kunt bieden, zonder het op te kunnen lossen’

‘ Super goed.. een jaar te laat. heel boeiend en herkenbaar. de hele ochtend vond ik erg waardevol en had ik liever een jaar geleden gekregen’

‘Een zeer leerzame workshop. Afwisseling van theorie en interactief goed in balans. Ik kreeg zeer op de praktijk gerichte inzichten aangereikt’