clarke esser

Teamontwikkeling


Vele organisaties willen dat teams zelf de regie hebben over hun werk in de vorm van zelfsturende, zelfstandige of zelforganiserende teams.
 Wat is de geschiedenis, waar staat het team nu en waar wil je heen met het team.
In welke ontwikkelingsfase bevindt zich het team en hoe kan het team kleine stappen nemen op weg naar zelfstandig werken en oplossen van eigen problemen. Dit heeft ook direct effect op de stijl van leiding geven van de teamleider.
Begeleiding of coaching van het team helpt deze gang naar zelfstandigheid te maken en te blijven volgen.
        
Werken in een team is alleen nodig wanneer het werk daarom vraagt en dit ten behoeve van de klant beter is. Daarbij kun je kijken naar: een zelfde manier van werken t.o.v. de klant, communiceren en afstemmen, benutten van kwaliteiten en verdelen van de minder interessante taken, werk van elkaar over kunnen nemen, elkaar steunen, motiveren en inspireren.

De volgende vragen zijn essentieel voor elk team en vormen een leidraad in de training:


Hoe werkt het?
Evelien Esser begeleidt teams aan de hand van boven genoemde vragen. Waar gaat het mis en welke behoefte schuilt hier achter. Hoe kan je deze behoefte omzetten in individuele en teamacties? In een traject van korte sessies werkt een team en de teamleden individueel aan de ontwikkeling van het team.

Heb je interesse of vragen?
Bel 06-53402818 of mail Evelien Esser
 

Voorbeelden uit de praktijk:’Een team van zeven teamleiders dat is samengevoegd vanuit twee teams blijkt verschillenden manieren van werken te hebben. De teamleden willen elkaar nog beter leren kennen, met elkaar gaan samenwerken èn hun manier van werken willen ze meer op elkaar afgestemd krijgen. In vier sessies groeit het vertrouwen onderling en vindt er energieke interactie plaats.’

‘Een zestal hulpverleners met ieder een eigen werkwijze is na een reorganisatie bij elkaar gezet. Dat maakt hen nog niet tot een team en na verloop van tijd ontstaat er irritatie onderling die onvoldoende wordt uitgesproken. Om tot een gezamenlijke visie en eenduidige manier van werken te komen is er werk aan de winkel.
Evelien gaat met het team in gesprek, nodigt team leden uit zich naar elkaar uit te spreken, hoort klachten aan en zet deze om in wensen en behoeften. Deze worden met de teamleden weer vertaald naar concrete acties. Wat gaat wie doen om een stap te zetten naar gelijksoortige dienstverlening zonder de eigen kleur te verliezen? Dit geeft een constructieve houding waar de teamleden voor willen gaan. Vervolgens ondersteunt Evelien de teamleider dit proces te monitoren en te begeleiden. ‘